loader image
+(32) 475 872 522 info@solexlaperre.com

Huurvoorwaarden

Het is aangewezen om 15 min voor het starttijdstip aanwezig te zijn.

Tocht van 3 uur

vertrek 9u30 – terug om 12u30
vertrek 14u00 – terug om 17u00

Tocht van 4 uur

vertrek 13u30 – terug om 17u30

Tocht van 5 uur

vertrek 10u00 – terug om 15u00

Tocht van 6 uur

vertrek 10u00 – terug om 16u00

Tocht van 7 uur

vertrek 10u00 – terug om 17u00

Lees eerst onze huurvoorwaarden vooraleer een reservering te plaatsen.

Vanaf 16 jaar

geen rijbewijs nodig

Mogelijkheid tot lunch

verschillende opties per route

Waarborg van €100,00/Solex

over te schrijven samen met de huursom
(prijzen zijn inclusief 21% btw)

Reservatie pas defenitief na overschrijving

schrijf het bedrag van de waarborg en de huur over om je reservatie te bevestigen

Factuur

factuur voor bedrijven mogelijk

Helmen ter beschikking

(eigen helm mag indien gekeurd)

Voor zie gepaste kledij

(evt. regenjas, windstopper of trui)

Slecht weer

verplaats of annuleer je reservatie

Startadres

Houthulststraat 100, B-8840 Staden

Teambuilding & arrangementen

Trek er even op uit met je collega’s

Met gids en/of kaart

Zo blijf je steeds op het rechte pad

Opbergen persoonlijke spullen

Berg je spullen veilig op

Pech onderweg?

Wij brengen een vervang Solex

Geen vervoer op bagagerek

Geen personen of kinderen vervoeren

Rijseizoen

van 1 maart tot 3 november

Uitgebreide huurvoorwaarden lezen

1. Deze Algemene Huurvoorwaarden (hierna: de “Huurvoorwaarden”) regelen de contractuele relatie tussen Louis Laperre Houthulststraat 100, 8840 Staden, België, BTW BE 0760.811.481 (hierna: de “Verhuurder”) en de Huurder van een Solex.
Door bij het plaatsen van een reservatie het vakje “Ik heb de Huurvoorwaarden gelezen en aanvaard” aan te vinken, aanvaardt de Huurder integraal de inhoud van deze Huurvoorwaarden.
Onderhavige Huurvoorwaarden vormen een aanvulling op de Privacyverklaring zoals vermeld op de website.

2. Het huren van een Solex kan vanaf de leeftijd van 16 jaar. Het is niet nodig om in het bezit te zijn van een rijbewijs. De Verhuurder heeft het recht het paspoort van de Huurder te vragen, ter controle van de leeftijd.

3. Elke huurperiode bedraagt ten minste twee uur. De huurprijs bedraagt 25,00 EUR per uur per gehuurde Solex, inclusief BTW en alle overige belastingen.
Facturatie voor ondernemingen is steeds mogelijk op aanvraag.
Er dient een waarborg betaald te worden van 100,00 EUR per gehuurde Solex. De reservatie van de Solex is slechts definitief na betaling van de huurprijs en de waarborg. De reservatie wordt daarna door de Verhuurder per mail of telefonisch bevestigd.
De totale waarde van een gehuurde Solex wordt geraamd op 1.500 EUR.

4. Bij overschrijding van de vooraf gereserveerde huurperiode wordt een prijs aangerekend van 30,00 EUR per gehuurde Solex en per bijkomend uur dat van start is gegaan, ongeacht de daadwerkelijke overschrijding.

5. De Huurder zal de gehuurde Solex op een zorgvuldige en normale wijze gebruiken. Dit houdt onder andere, zonder limitatief te zijn, het volgende in:
– Het dragen van een helm tijdens de besturen van de Solex is verplicht. De Verhuurder voorziet kosteloos een helm voor elke Huurder;
– Het gebruik van alcohol of van andere verdovende middelen tijdens de huurperiode is ten strengste verboden;
– Er mogen op geen enkele manier personen, kinderen of huisdieren op de gehuurde Solex vervoerd worden;
– Het is verboden om tegen elkaar te botsen, te racen tegen elkaar of enige vorm van onderlinge wedstrijden te organiseren tijdens de huurperiode;
– Het is verboden om moedwillig door plassen, modder of op onverharde bermen te rijden.

6. Het besturen van de Solex gebeurt op het volledige eigen risico van de Huurder.
Alle boetes tijdens het gebruik van de Solex door de Huurder komen ten laste van de Huurder.

7. De Verhuurder levert de gehuurde Solex af in een goede staat. De Huurder bevestigt deze goede staat door de inontvangstname van de Solex. De Huurder verbindt er zich toe de gehuurde Solex op het einde van de huurperiode in dezelfde staat terug te geven aan de Verhuurder.
Bij terugkomst zal de Verhuurder de gehuurde Solex controleren op gebreken en beschadigingen.
De Huurder verbindt er zich toe om de volledige schade te vergoeden die er tijdens de huurperiode aan de gehuurde Solex zou berokkend worden of aan de door Verhuurder ter beschikking gestelde materialen (GPS, helm, spullenmand etc.), hetzij door fout van de Huurder, hetzij door toeval of ongelukkige omstandigheden.
Het is verboden zelf herstellingen aan de gehuurde Solex uit te voeren. Indien er zich tijdens de huurperiode schade of gebreken voordoen, dient de Huurder de Verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade tijdens de huurperiode, hoe ook genaamd of hoe ook veroorzaakt of aan wie ook veroorzaakt.
De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan kledij of aan andere goederen van de Huurder ongeacht de oorzaak (olievlekken, benzinevlekken, schade door steentjes op de weg etc.). Het is dus aangeraden om aangepaste kledij te voorzien.

9. De Huurder ontvangt een slot met sleutel voor de Solex. De Huurder is volledig aansprakelijk bij diefstal.
Ingeval van diefstal dient de Huurder onmiddellijk de politie en de Verhuurder te verwittigen.

10. Indien de Huurder gehouden is tot enige extra betaling aan de Verhuurder, bijv. schadevergoeding voor schade aan de gehuurde Solex, overschrijding van de huurperiode, diefstal, etc., zal deze som verrekend worden met de waarborg. Indien de ontvangen waarborg onvoldoende blijkt om de daadwerkelijke schade volledig te vergoeden, dient de Huurder het verschil bij te passen.

11. De Huurder kan de reservatie telefonisch of per mail annuleren:
– Kosteloos tot 10 dagen voor de reservatiedatum;
– Met een reservatiekost van 25,00 EUR per gehuurde Solex indien de annulering vanaf de laatste 10 dagen voor de reservatiedatum gebeurt;
Ingeval van ‘no show’ is de Huurder de volledige huurprijs verschuldigd, met dien verstande dat de Verhuurder steeds de hogere werkelijk geleden schade kan bewijzen en vorderen. Annulering binnen de 24u voor de aanvang van de huur wordt met ‘no show’ gelijkgesteld.

12. De Verhuurder kan de reservatie steeds kosteloos annuleren in de volgende gevallen:
– Indien er voldoende aanwijzingen zijn bij aankomst van de Huurder dat hij de Huurvoorwaarden niet zal (kunnen) naleven. Deze situatie zal worden gelijkgesteld met een no show zoals onder punt 11 bepaald;
– Ingeval hij tijdens de huurperiode ervan op de hoogte wordt gebracht dat de Huurvoorwaarden niet worden nageleefd. In dat geval kan hij zich ter plaatse begeven en de gehuurde Solex komen ophalen. In dergelijk geval worden de reeds ontvangen huurgelden niet terugbetaald;
– Ten allen tijde ingeval van overmacht of andere omstandigheden die het besturen van een Solex in de gegeven omstandigheden onveilig of onverantwoord maken (vb. hevige regenval, sneeuw etc.).

13. De Huurder mag de Huurovereenkomst niet overdragen, noch de gehuurde Solex geheel of gedeeltelijk onderverhuren, noch de gehuurde Solex door derden laten gebruiken.

14. Wanneer een bepaling van deze Huurvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is, blijven de andere bepalingen onveranderd van toepassing.

15. Het feit dat de Verhuurder op een gegeven ogenblik nalaat de strikte naleving van deze Huurvoorwaarden te eisen, laat de rechten van de Verhuurder onverlet en zal in geen geval kunnen worden beschouwd als een afstand van deze rechten.

16. De Verhuurder behoudt zich het recht voor om deze Huurvoorwaarden te allen tijde te wijzigen naar de toekomst toe. De gewijzigde Huurvoorwaarden zullen derhalve automatisch van toepassing zijn op elke bestelling die na de datum van wijziging wordt geplaatst.

17. Alle overeenkomsten en de geschillen die hieruit voortvloeien tussen de Verhuurder en Huurder worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Ieper bevoegd.

18. De huurovereenkomst en de Huurvoorwaarden vervangen integraal alle voorgaande overeenkomsten, akkoorden of afspraken die betreffende de huur van de gehuurde Solex tussen Verhuurder en Huurder zijn gemaakt.

- Sofie T.

"Eerst was ik er niet zo voor te vinden, vond het precies een trottinette met een motor. Niets was minder waar, eens je aan het rijden bent werkte dit echt ontspannend."

- Bram B.

"Unieke belevenis! De zachte wind die om je heen zoeft… de pittoreske wegen ontdekken… samen met het rustgevende gesnor van dat solexje in je oren… zaaalig genieten!"

- Matthias R.

"Wij zijn van de streek maar hebben toch heel wat mooie baantjes gedaan waar we zelfs nog nooit gereden hadden."

- Jasper V.

"Goede combinatie van bezienswaardigheden en tussenstops om een drankje te nemen. Hebben ons enorm geamuseerd die dag, plezier gegarandeerd!"

- Roland K.

"Gewoon machtig! Iedereen die je voorbijrijdt krijgt instant een smile op zijn gezicht of begint te zwaaien… de brommertjes rijden aangenaam en zijn ook prachtig van kleurencombinatie. Zeker voor herhaling vatbaar met de collega’s."

Interesse in je eigen unieke Solex?

Breng ons een bezoekje:
Houthulststraat 100,
B-8840 Staden

Nog vragen rond het huren van een Solex?

7 + 6 =